Na początku każdego miesiąca bezrobotni otrzymują zasiłek za poprzedni miesiąc pomniejszany o podatek dochodowy.
Od stycznia 2010 r. kwota zasiłku dla bezrobotnych przez pierwsze trzy miesiące wynosi 717 zł, potem przez trzy albo dziewięć miesięcy jest niższa – 563 zł. Oznacza to, że niektórzy bezrobotni już za kwiecień będą mieli prawo do 563 zł brutto. W rzeczywistości na rękę otrzymają 501,30 zł. Ci bezrobotni, którzy pobierają 717 zł zasiłku, otrzymają 625,50 zł netto. Od kwoty zasiłku urząd potrąca zaliczkę (19 proc.) na podatek dochodowy od osób fizycznych i pomniejsza ją o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zasiłek jest naliczany za 30 dni – niezależnie od tego, czy miesiąc, za który jest wypłacany, liczy 30, 31, czy na przykład 28 dni. Jeśli ktoś rozpocznie jego pobieranie od 11 maja, to znaczy, że otrzyma go za 20 dni.
Zasiłek jest wypłacany w ciągu 14 dni od końca danego miesiąca. Na przykład za kwiecień wypłata zasiłków musi nastąpić od 1 do 15 maja.