Chodzi o projekty: uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2010 r. i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Oba projekty, skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się uczniowie z rodzin uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego. Chodzi o rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł miesięcznie.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia mogą otrzymać maksymalnie 170 zł. Uczniowie II klas gimnazjów, II klas ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, II klas ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz V klas ogólnokształcących szkół baletowych mogą liczyć na dofinansowanie do 310 zł.

Ponadto w ramach programu uzyskają pomoc także uczniowie słabowidzący, niesłyszący i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Objęcie w przyszłym roku programem "Wyprawka szkolna" uczniów II klas gimnazjów (oraz starszych klas szkół artystycznych) związane jest ze stopniowym wprowadzaniem w szkołach nowej podstawy programowej nauczania.

W obecnym roku szkolnym 2009/2010 uczniowie klas I szkół podstawowych i I klas gimnazjów, którzy są pierwszymi rocznikami objętymi reformą nauczania, mogą się uczyć tylko z nowych podręczników zgodnych z nową podstawą nauczania. Dlatego w obecnym roku szkolnym "Wyprawką szkolną" obok uczniów młodszych klas podstawówek zostali objęci także uczniowie rozpoczynający naukę w gimnazjach.

Uczniowie ci w nowym roku szkolnym 2010/2011 będąc w II klasach gimnazjów również będą musieli korzystać tylko z nowych podręczników. Z kolei uczniowie, którzy w ich miejsce przyjdą do klas I, będą mogli uczyć się także z podręczników używanych. Stąd w nowym roku to uczniowie klas II w miejsce uczniów klas I będą mogli otrzymać dofinansowanie zakupu podręczników.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, pomoc otrzyma około 475 tys. uczniów. Szacunkowy koszt programu wyniesie 103 mln zł.