Wieloletni polsko-norweski projekt badawczy, który ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Polacy żyją krócej niż mieszkańcy Europy Zachodniej, ruszy wiosną w Kielcach i kilku pobliskich gminach. Przebadana zostanie m.in. cała populacja w wieku 45 - 64 lat.

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie prof. Witold Zatoński przytoczył na poniedziałkowej konferencji prasowej w Kielcach wyniki badań, z których wynika, że np. w Norwegii przed 65. rokiem życia umiera zaledwie kilka procent kobiet; w Polsce co trzeci mężczyzna nie dożywa tego wieku.

W ramach projektu monitorowania dużej populacji Polaków, który Zatoński przygotował z prof. Larsem Vattenem z Departamentu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Wiedzy i Technologii w Trondheim w Norwegii, specjaliści będą próbowali zrozumieć uwarunkowania chorób nowotworowych, kardiologicznych i innych.

Zatoński powiedział, że podstawą badania będą wszyscy mieszkańcy Kielc i wybranych wiejskich gmin w wieku 45 - 64 lat, czyli około 100 tys. osób. Dodatkowo przebadane zostaną wybrane osoby z grup wiekowych młodszych i starszych, ale tylko dorośli. Uczestnicy projektu będą poddani stałemu monitoringowi, obserwowani już do końca swojego życia. Badania będą powtarzane co kilka lat.

Projekt ma na celu diagnozę i poprawę stanu zdrowia Polaków

Zaproszone do udziału w projekcie osoby będą odpowiadać na pytania dotyczące ich stylu życia, przejdą przez podstawowe badania, m.in. EKG, pomiar ciśnienia, spirometrię, mierzenie tkanki tłuszczowej i wagi. Zostanie im też pobrana krew do całej gamy badań.

Jeśli badanie wykaże u pacjenta mankamenty zdrowotne, to zostanie on skierowany do leczenia. Projekt ma na celu nie tylko diagnozę, ale także poprawę stanu zdrowia Polaków. Uczestnicy badania będą objęci edukacją na temat zdrowego stylu życia i np. pomocą w rzucaniu palenia czy w walce z nadwagą.Zatoński zapowiedział, że pilotowe badania w ramach projektu odbędą się już wiosną, a badania na pełną skalę ruszą po wakacjach.

Projekt "Ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski" jest współfinansowany z Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych. Jego całkowity budżet to 2 mln euro. Głównym wykonawcą jest Centrum Onkologii w Warszawie, a współrealizatorem Świętokrzyskie Centrum Onkologii przy wsparciu prezydenta Kielc, marszałka województwa świętokrzyskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Kielcach.

Jest to pierwsze wspólne przedsięwzięcie realizujące postanowienia podpisanego w maju 2009 przez władze miasta, regionu oraz uniwersytetu i politechniki listu intencyjnego o utworzeniu z Kielc i województwa świętokrzyskiego regionu zdrowego życia, o szczególnie wysokich standardach opieki zdrowotnej i istotnych z naukowego punktu widzenia badań medycznych.

Przedsięwzięcie to jest także bezpośrednią kontynuacją międzynarodowego projektu HEM - Closing the Gap, realizowanego w latach 2004 - 2008 w Centrum Onkologii w Warszawie. Wykazał on, że mimo gwałtownego rozwoju w Polsce obserwuje się istotne różnice w zdrowiu i zachorowalności w porównaniu do krajów Europy Zachodniej; znacznie wyższy jest u nas współczynnik przedwczesnej umieralności. Na potrzeby projektu w Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim powstanie Biobank, będący nowoczesną infrastrukturą badawczo-laboratoryjną służącą przechowywaniu i badaniu zebranego materiału biologicznego. Pierwszy wniosek o sfinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych został już złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.