Ankietowani byli pytani o czynniki decydujące o wyborze nowej pracy. Wśród Polaków 71 proc. wskazało wynagrodzenie, 45 proc. pewność zatrudnienia, 27 proc. bezpieczeństwo i zdrowe warunki pracy a 15 proc. godziny pracy.

Większość (76 proc.) ankietowanych Polaków uważa, że ze względu na kryzys gospodarczy bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu ich pracy może się pogorszyć, a tylko 7 proc. uważa, że wcale to nie nastąpi.

46 proc. polskich obywateli uważa, że jest bardzo dobrze lub dobrze poinformowanych o zagrożeniach w miejscu pracy; 28 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "niezbyt dobrze", a 7 proc. uważa, że jest w ogóle nieinformowania w sprawach bezpieczeństwa.

Polacy dostrzegają poprawę w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

Polacy dostrzegają poprawę w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich 5 lat. Najwięcej (42 proc.) badanych uważa, że te w tym czasie kwestie związane z bezpieczeństwem i zdrowiem poprawiły się, odmiennego zdania jest 27 proc. ankietowanych.

Jednocześnie ponad połowa (67 proc.) dorosłych Polaków uważa, że brak zdrowia jest w bardzo dużym lub dużym stopniu spowodowany pracą jaką wykonują. Co piąty (21 proc.) ankietowany wskazał odpowiedź: "w niezbyt dużym stopniu".

Ankieta centrum badania opinii publicznej TNS Infratest, której wyniki PAP otrzymała w piątek, została przeprowadzona wśród 27 tys. mieszkańców państw UE. W reprezentatywnej ankiecie wzięło udział 1000 Polaków powyżej 18. roku życia. Ogólnoeuropejskie badanie zostało przeprowadzone od kwietnia do maja 2009 r.