W telewizji publicznej może dochodzić do łamania konstytucyjnej zasady tajemnicy korespondencji. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wystąpił do prezesa TVP z prośbą o udzielenie informacji w sprawie polityki firmy dotyczącej obiegu i zabezpieczeń korespondencji kierowanej do jej pracowników.

RPO domaga się wyjaśnień, bo docierają do niego sygnały o otwieraniu poczty (papierowej i elektronicznej) zaadresowanej imiennie do dziennikarzy TVP. Praktyki takie mieli stosować wydawcy oraz kierownictwo stacji.

– Takie działania mogą budzić wątpliwości związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w tym szczególności zasady ochrony tajemnicy korespondencji – uważa Janusz Kochanowski.

Podkreśla, że tego typu działania mogą kolidować również z zawartym w art. 15 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.) obowiązkiem zachowania przez dziennikarzy tajemnicy dziennikarskiej.