W marcu 9,7 mln osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe dostanie wynoszącą 4,62 proc. podwyżkę. Przeciętna, wynosząca 1619 zł, emerytura z ZUS wzrośnie o prawie 75 zł brutto.
GUS ogłosił już dane potrzebne do obliczenia tegorocznego wskaźnika waloryzacji. A to właśnie ten wskaźnik decyduje o wysokości marcowej podwyżki świadczeń, które otrzymują nie tylko świadczeniobiorcy ZUS, ale także osoby, które pobierają świadczenia z innych systemów emerytalnych. W sumie prawie 10 mln osób.
Dzieje się tak dlatego, że wysokość i częstotliwość podwyższania wszystkich świadczeń objętych waloryzacją zależy od tego, w jaki sposób są podwyższane emerytury i renty, które wypłaca ZUS. Podwyższanie świadczeń innych grup zawodowych (np. funkcjonariuszy służb mundurowych) i innych świadczeniobiorców (np. osób otrzymujących renty socjalne czy zasiłki przedemerytalne) zależy bowiem od sposobu podwyższania świadczeń wypłacanych przez Zakład.
W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak samemu policzyć podwyżkę świadczenia

Dla kogo wyższe świadczenia

Skąd się bierze wskaźnik

Jaka podwyżka w marcu

Wyższych dodatków

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Podwyżka emerytur i rent o 4,62 proc.

Kalkulator: policz o ile wzrośnie Twoja emerytura