Pomoc w krótszym terminie

Rząd podkreśla, że obniżenie wysokości dofinansowania do pensji osób z lekkim stopniem niepełnosprawności to tylko jeden ze sposobów na ratowanie finansów PFRON.

– Będziemy także rozważać inne warianty zapewnienia płynności finansowej Funduszu – mówi Jarosław Duda.

Jednym z nich może być skrócenie okresu, w którym pracodawcom przysługuje dofinansowanie do płacy niepełnosprawnych. Obecnie przysługuje ono przez cały okres zatrudnienia takiej osoby. W zdecydowanej większości krajów UE pomoc taka wypłacana jest tylko przez pierwszy okres zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Później, jako doświadczeni pracownicy, są w stanie samodzielnie wypracować swoje pensje.

– Pracodawcy mogą jednak omijać takie przepisy i wymieniać się pracownikami. U nowego pracodawcy znów przysługiwałoby im dofinansowanie – zauważa Włodzimierz Sobczak.

Z kolei zobowiązanie pracodawców do kontynuowania stosunku pracy z niepełnosprawnym pracownikiem także po okresie pobierania dopłat może w ogóle zniechęcić ich do zatrudniania tych osób.

Mimo licznych obaw związanych z propozycjami resortu pracy, partnerzy społeczni zapowiedzieli, że będą rozmawiać na ten temat ze stroną rządową.

765,60 zł wynosi maksymalne dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika w stopniu lekkim, zatrudnionego w ZPChr