Na przykład pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mają osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat, jeżeli uczą się i nie pracują (bez względu na stopień niepełnosprawności). Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że kolejność zgłoszeń nie może być ani podstawowym, ani pomocniczym kryterium przy rozpatrywaniu wniosków.

– Osoby, które spełniają kryteria, mogą otrzymać dofinansowanie, bez względu na to czy złożą wniosek w styczniu czy w marcu – mówi Marcin Gierczak.

Niepełnosprawni starają się jednak jak najwcześniej złożyć wniosek, bo liczą, że zostanie on szybciej rozpatrzony. Dodatkowo w tym roku na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych powiaty otrzymają z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 11 proc. mniej środków niż rok wcześniej. Będzie to kwota 618 mln zł (niższa o 79,5 mln zł). Będzie więc mniej pieniędzy do podziału. A zapotrzebowanie jest coraz większe.

– Osoby niepełnosprawne coraz lepiej znają swoje prawa i chcą z nich skorzystać. 99 proc. wnioskujących o pomoc kwalifikuje się do jej udzielenia – mówi Stanisław Bartoszewicz.

Radomski MOPS szacuje, że na zadania związane z rehabilitacją musiałby wydawać około 15 mln zł rocznie, aby zrealizować potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców. W ubiegłym roku otrzymał na ten cel 5,7 mln zł. W tym roku może być to jeszcze mniejsza kwota. Dlatego niektóre samorządy już teraz rozważają np. możliwość rezygnacji z przyznawania dopłat do turnusów rehabilitacyjnych lub udzielania ich tylko raz na dwa lata.