Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach samorządy powinny brać pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość utrzymywania kontaktów społecznych w codziennym życiu.

Na korzyść wnioskodawcy uwzględnia się też fakt, że nie otrzymywał on dofinansowania do turnusów w poprzednim roku. Tak wynika z wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zdaniem biura kolejność złożenia wniosków nie może stanowić ani podstawowego, ani uzupełniającego kryterium w procesie rozpatrywania wniosków.

Podkreśla ono, że jakiekolwiek regulacje wewnętrzne (np. przygotowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy społecznej) dotyczące zasad rozpatrywania wniosków nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).