Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego lub chcą poprawić wynik, mogą przystąpić do egzaminu w tym roku na starych zasadach.
Centralna Komisja Egzaminacyjne poinformowała, że absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego w poprzednich latach, ale go nie zdał, ma prawo zdawać go ponownie przez pięć lat od pierwszego egzaminu na zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2008/2009. W ten sam sposób można również podwyższyć pozytywny wynik egzaminu.
Absolwenci powtarzający maturę otrzymają identyczne zestawy pytań jak ich młodsi koledzy. Nie będą musieli jednak rozwiązywać części podstawowej, jeśli wcześniej zdawali tylko poziom rozszerzony. W tym roku, aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, obcego i matematyki na poziomie podstawowym.
Jeśli jednak ktoś chce uzyskać punkty z nowego przedmiotu, którego nie zdawał poprzednio, może przystąpić do egzaminu na nowych zasadach. Oznacza to, że może wybrać nawet sześć przedmiotów dodatkowych i zdać je na dowolnym poziomie: podstawowym lub rozszerzonym. W poprzednich latach można było wybrać maksymalnie trzy przedmioty i tylko na wyższym poziomie.