Od nowego roku akademickiego zmienią się zasady przyznawania stypendium dla studentów. Rok później wejdą w życie przepisy wprowadzające opłaty za naukę na drugim kierunku studiów.
Nowe regulacje w tym zakresie wprowadza ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (nie została jeszcze opublikowana).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Stypendium socjalnego

Kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy

Stypendium naukowego

Odpłatności za drugi kierunek studiów

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym.