Częściej zadowoleni ze swojej pracy są badani w wieku 55 - 64 lata, osoby mające wyższe wykształcenie, żyjące w miastach średniej wielkości (20 - 100 tys. mieszkańców), będące w dobrej sytuacji materialnej.

Większość respondentów twierdzi, że wykonywane przez nich zadania w pracy mają sens (76 proc.), że praca wymaga podnoszenia kwalifikacji (72 proc.) oraz jest interesująca (72 proc.).

Trzy piąte aktywnych zawodowo deklaruje, że ich praca daje pewność zatrudnienia i poczucie stabilizacji (62 proc.), a także pozwala na pełne wykorzystanie własnych kwalifikacji (60 proc.).

Ponad połowa (56 proc.) ocenia, że praca jest zgodna z ich wykształceniem, odmiennego zdania jest 38 proc. ankietowanych.

Zadowolenie ze swych zarobków deklarują 40 proc. aktywnych zawodowo

Zadowolenie ze swych zarobków deklarują dwie piąte (40 proc.) aktywnych zawodowo, niezadowoleni - ponad jedną trzecią (35 proc.), pozostali (25 proc.) nie potrafią jednoznacznie ustosunkować się do tej kwestii.

Na to, że praca łączy się z zadowalającymi świadczeniami socjalnymi, wskazuje 41 proc. zatrudnionych, a 43 proc. jest odmiennego zdania.