Ponad 63 proc. respondentów deklaruje zadowolenie z aktualnego miejsca pracy. Odsetek zadowolonych, chociaż wysoki, spadł w stosunku do 2005 roku o 10 pkt proc. Ze swojej pracy jest więc zadowolonych 14 proc. mniej osób niż cztery lata temu. Tak wynika z przeprowadzonych pod koniec lutego 2009 r. przez grupę pracuj.pl i Instytut Badań Rynkowych badania na grupie ponad 3,6 tys. internautów. Wśród respondentów dominowały dwie grupy wiekowe: osoby od 45 do 60 lat (stanowiły ponad 32 proc. badanych) oraz 25-34 lata (ponad 30 proc.).

Najwięcej ankiet napłynęło z województw mazowieckiego oraz śląskiego - łącznie stanowiły one ponad 30 proc. wszystkich odpowiedzi. Przeważającą większość - bo ponad 60 proc. - stanowili pracownicy sektora firm prywatnych (przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników).

Chociaż utrzymująca się od kilku lat tendencja spadkowa jest niepokojąca, eksperci przekonują, że gdyby analogiczne badanie przeprowadzono obecnie w jednym z wysoko uprzemysłowionych państw UE, wynik byłby jeszcze gorszy.

Pieniądze to nie wszystko

- Te wyniki nie są złe. Polacy zachowują się i oceniają swoją sytuację na ryku pracy bardzo racjonalnie. Wyczekują zmiany, zachowując przy tym umiarkowany optymizm - uważa Arkadiusz Świderski, partner w firmie doradczej Morgan Brown Group.

Podobnego zdania jest też Dominika Kowalczyk z Instytutu Badań Rynkowych, współautorka raportu. Jej zdaniem Polacy w ciągu kilku ostatnich lat stali się bardziej wyedukowani, jeśli chodzi o pracę, a przez to bardziej wymagający i krytyczni w stosunku do swoich pracodawców. Poza wynagrodzeniem, które dla 97 proc. Polaków jest wciąż najważniejszym czynnikiem motywującym do pracy, w badaniu, nieoczekiwanie, pojawiły się i inne wskazania, których we wcześniejszych sondażach nie odnotowywano aż tak wysoko. Są to: gwarancja utrzymania pracy - wskazało na nią aż 96 proc. respondentów, dobre relacje ze współpracownikami, oraz bezpośrednim przełożonym. Zwróciło na nie uwagę odpowiednio 93 i 91 proc. badanych.

- To duża zmiana jakościowa. Jeszcze pięć lat temu w rankingu motywacyjnym zdecydowane pierwszeństwo zarezerwowane było dla finansowej atrakcyjności warunków zatrudnienia - przypomina sobie Arkadiusz Świderski.

Jego zdaniem ta zmiana to wynik bardziej świadomego planowania przez Polaków swojej kariery.

- Przyjazne rozwojowi środowisko pracy, kultura organizacyjna, profesjonalne przywództwo, bezpieczeństwo zatrudnienia - te czynniki są dzisiaj przez pracowników wysoko cenione - twierdzi Arkadiusz Świderski.