Piecha powiedział w środę dziennikarzom, że chodzi o pomoc publiczną, którą zgodnie z projektem ustawy PO, mają otrzymać przekształcające się szpitale (łącznie 2,7 mld zł). Wsparcie ma polegać m.in. na umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych oraz poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa przy zaciąganiu kredytów.

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia zapowiedział, że w najbliższych dniach złoży do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego (PO) wniosek o przedstawienie opinii, czy udzielenie takiej pomocy nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.

"To jest pomoc publiczna na pewno, tylko czy to jest pomoc publiczna w rozumieniu ustawodawstwa europejskiego. Jeżeli tak, to wtedy podlega normalnemu procesowi notyfikacji Komisji Europejskiej" - podkreślił Piecha.

Szpitale otrzymają bezpłatną pomoc w diagnozowaniu ich problemów finansowych i tworzeniu programów restrukturyzacyjnych

Dodał, że podczas obrad komisji zdrowia zdania w tej kwestii były podzielone, ale "eksperci skłaniają się raczej, że jest to pomoc publiczna, która wymaga notyfikacji UE".

Zgodnie z programem oddłużenia zapisanym w projektach ustaw zgłoszonych przez PO, państwo przejmie 2,7 mld zł zobowiązań publicznoprawnych przekształcających się szpitali, co stanowi jedną trzecią całkowitego zadłużenia na 31 grudnia 2007 r. Po wejściu w życie ustawy o ZOZ-ach (ma to nastąpić w styczniu 2009 r.), przez dwa lata będzie obowiązywało zwolnienie z podatku CIT dla przekształconych placówek.

Szpitale otrzymają także bezpłatną pomoc w diagnozowaniu ich problemów finansowych i tworzeniu programów restrukturyzacyjnych. Ponadto państwo ma udzielać preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych oraz umożliwiać występowanie o poręczenia do Krajowego Funduszu Poręczeń i funduszu poręczeń UE.