W przyszłym roku członkowie korpusu służby cywilnej nie otrzymają tzw. dodatku specjalnego, a pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych – wyższego dofinansowania do ich pensji. Więcej osób będzie mogło jednak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Takie zmiany przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych. Prace nad nim rozpoczęły się na trwającym posiedzeniu Sejmu.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia świadczenie pielęgnacyjne (od listopada wyniesie 520 zł) będzie przyznawane na takich samych zasadach, jak zasiłek pielęgnacyjny na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności, czyli bez względu na osiągane dochody. Obecnie przysługuje ono, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł, a jej członek rezygnuje z pracy, by opiekować się np. niepełnosprawnym dzieckiem.

– Zniesienie kryterium dochodowego pozwoli na objęcie pomocą wszystkich osób, które zrezygnowały z zatrudnienia z powodu konieczności opiekowania się niepełnosprawnym członkiem rodziny – przypomina Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Projekt zakłada także oszczędności w budżecie. Zlikwidowany będzie dodatek specjalny dla korpusu służby cywilnej. Od 2008 roku otrzymują go wszyscy jego członkowie. W ubiegłym roku wynosił średnio 87 zł miesięcznie. W tym roku na pracowników i urzędników służby cywilnej zatrudnionych m.in. w Policji, przypada średnio 47 zł miesięcznie, a w pozostałych urzędach – 34 zł.

Mniej pieniędzy, niż zakładają to obecnie obowiązujące przepisy, trafi też do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W 2010 roku firmy z otwartego rynku pracy nadal będą otrzymywały niższe dofinansowania do ich pensji niż zakłady pracy chronionej. Podstawą naliczania ich wysokości będzie kwota minimalnego wynagrodzenia z 2009 (1276 zł), a nie z 2010 roku (1317 zł). Łącznie rząd zaoszczędzi na tych zmianach około 200 mln zł.