Osoba, która pracowała w obu państwach może nabyć uprawnienia emerytalno-rentowe w każdym z nich, dopuszczalne będzie też równoczesne pobieranie emerytur lub rent z obu państw.

Świadczenia przyznawane przez ZUS za łączony staż emerytalno-rentowy obliczane będą proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w Polsce w stosunku do całego okresu ubezpieczenia pracownika.

Umowa dotyczy także ustalania emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych po osobach, które pracowały w obu państwach oraz wypłaty zasiłków pogrzebowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl/kanada/.

Według resortu pracy i polityki społecznej umowa ta ułatwi Polakom zamieszkałym w Kanadzie podejmowanie decyzji o powrocie do kraju, gdyż nie będą musieli się już obawiać utraty praw do świadczeń kanadyjskich. Umowa została podpisana 2 kwietnia 2008 roku.