Do ZUS trafiają codziennie wnioski o przyznanie emerytury od osób, które pracowały w USA. W zdecydowanej większości przypadków składają je osoby urodzone przed 31 grudnia 1948 r. podlegające staremu systemowi ubezpieczeniowemu.

Bardzo dużo wniosków

1 marca 2009 r. weszły w życie dwa akty prawne regulujące kwestię otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez osoby ubezpieczone w Polsce lub USA. Jest to umowa z 2 kwietnia 2008 r. o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA oraz porozumienie administracyjne z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania tej umowy (Dz.U. nr 46, poz. 374, 376). Umowa przewiduje, że osoby pracujące w jednym z tych państw będą mogły ubiegać się o świadczenia (m.in. emerytury, renty) z uwzględnieniem okresu ubezpieczenia w tych krajach. Codziennie do ZUS trafiają nowe wnioski głównie w sprawie przyznania emerytury. Od 1 marca 2009 r. do końca czerwca 2009 r. wpłynęło ponad 2 tys. wniosków i pism od zainteresowanych w związku z realizacją umowy.

Wnioski zgłaszają zarówno osoby, które mają już przyznane świadczenie polskie, jak i osoby ubiegające się po raz pierwszy o polską emeryturę lub rentę z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia w USA.

– W zdecydowanej większości wnioski pochodzą od starszych osób podlegających staremu systemowi ubezpieczeniowemu – mówi Elżbieta Drygalska, zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Warszawie.

Są to z reguły osoby, które urodziły się przed 31 grudnia 1948 r.

Wniosek można złożyć w Polsce

Umowa nie określa ściśle instytucji, do której należy skierować wniosek. Polacy, którzy obecnie mieszkają w USA, mogą je składać w swoim organie rentowym w USA. Często nie robią tego jednak i na przykład w trakcie pobytu wakacyjnego w Polsce składają wniosek do ZUS. Osoby zamieszkały w Polsce mogą złożyć wniosek w swoim oddziale lub inspektoracie ZUS albo bezpośrednio w I Oddziale ZUS w Warszawie. Ten oddział odpowiada za realizację umowy.

Na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji ZUS ma 30 dni, licząc od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.