Czy firma zapłaci za nadgodziny

Przedsiębiorca wprowadził indywidualne rozkłady czasu pracy dla pracowników działu obsługi klienta. Po zmianach niektórzy pracownicy w poniedziałki i wtorki pracują od godz. 9 do 17, a w pozostałe dni – od 7 do 15. W środę rozpoczynają więc pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej. Czy z tego tytułu należy im się dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?

NIE Zgodnie z kodeksem pracy doba pracownicza to kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez przedsiębiorcę może jednak przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zatem w omawianym przykładzie praca w środę od godz. 7 do godz. 9 (wtedy bowiem dopiero upłynie 24 godz. od rozpoczęcia pracy poprzedniego dnia, czyli we wtorek) nie będzie pracą w godzinach nadliczbowych, a pracownikowi nie będzie przysługiwał z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia.

Indywidualny rozkład czasu pracy nie może jednak naruszać prawa pracownika do odpoczynku gwarantowanego przez kodeks pracy. Pracownikom nadal będzie więc przysługiwać prawo do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz do 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Podstawa prawna

Art. 10 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035).

Art. 128, art. 132, art. 133 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się:

Czy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające

Czy firma może odmówić zmiany rozkładu czasu pracy

Czy można wydłużyć dzienną normę pracy

Czy można pracować w sobotę

Czy okres rozliczeniowy może trwać krócej niż rok

Czy trzeba wypłacić dodatek wyrównawczy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dostosować czas pracy pracowników do potrzeb firmy.