W komunikacie ministerstwa czytamy, że MPiPS:

- nie przygotowało żadnego projektu ustawy zmieniającej dotychczasowe zasady zawieszania i ograniczania wypłat świadczeń emerytalno-rentowych choć w związku z pracami prowadzonymi nad ograniczeniem zatrudnienia w administracji państwowej resort rozważał jego wprowadzenie,

- Minister J. Fedak mówi ponadto: „Uważam, że nie należy ograniczać emerytom możliwości pracy i dodatkowego zarobkowania tylko dlatego, że są emerytami. Nie planuję żadnych zmian w tym zakresie w obecnie obowiązującym prawie”.

Taka deklaracja oznacza, że resort nie będzie już zapewne forsował tego pomysłu. To dobrze, bo jak napisaliśmy w artykule przeczy on logice i konstrukcji nowego systemu emerytalnego.