Od 22 sierpnia 2009 r. przedsiębiorców obowiązują nowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych. Do końca 2011 roku firm nie obowiązuje art. 251 k.p., zgodnie z którym trzecia, kolejna umowa na czas określony zawarta z tym samym pracownikiem z mocy prawa przekształca się w umowę stałą. Przedsiębiorcy mogą więc w tym czasie zawierać nawet kilkanaście umów na czas określony z tym samym podwładnym, ale pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia na podstawie wszystkich umów nie przekroczy 24 miesięcy. Takie rozwiązanie wprowadziła ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Pozostali pracodawcy nadal będą mogli zawierać umowy na okres dłuższy niż dwa lata. Będzie jednak obowiązywać ich zasada, że trzecia umowa terminowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas określony.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kogo dotyczą zmiany

Umów na dwa lata

Długotrwałych umów

Sfery budżetowej

Wspólnych cech umów

Czasu trwania umów

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Do końca 2011 r. można zatrudniać terminowo maksymalnie przez 24 miesiące.