W tym roku wyjątkowo, w związku z przedłużeniem okresu zasiłkowego, do końca października przypadają na niego daty rozpoczęcia dwóch roków szkolnych: 2008–2009 oraz 2009–2010. Na każdy z nich osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Większość rodzin miała wypłacony pierwszy dodatek już we wrześniu ubiegłego roku lub w ciągu tego roku. Natomiast, jak wyjaśnia resort pracy, aby mieć wypłacony drugi dodatek, nie trzeba składać nowego wniosku, bo jest on przyznawany z urzędu razem z decyzją o przedłużeniu okresu zasiłkowego. W związku z tym dodatek jest wypłacany z zasiłkiem za wrzesień lub październik.

– Rodzic, którego dziecko ukończyło 18 lat, musi jednak przynieść nam zaświadczenie ze szkoły, że będzie ono kontynuować naukę – mówi Tadeusz Urbaniak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

W innej sytuacji są osoby, którym nie przysługują świadczenia, ale składają wnioski na nowy okres zasiłkowy i wówczas będą im przyznane. Wtedy dodatek otrzymają dopiero na rok szkolny 2010/2011. Zostanie on wypłacony najwcześniej we wrześniu 2010 r., bo od nadchodzącego okresu zasiłkowego dodatek na wyprawkę będzie wypłacany pod koniec okresu, a nie jak dotychczas na jego początku.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł przysługuje osobom uprawnionym na dziecko rozpoczynające naukę w szkole lub rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.