Do 30 września opiekunowie niepełnosprawnych dzieci zamieszkujących gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie mogą składać wnioski o dofinansowanie m.in. kosztów zakupu materiałów dydaktycznych, korzystania z internetu, uczestnictwa w kursach językowych lub wyjazdów dzieci na obozy i kolonie. W ciągu roku szkolnego mogą na ten cel uzyskać maksymalnie 2 tys. zł na jednego niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz 3 tys., zł jeśli dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej (lub 4 tys. – jeżeli nauka w szkole ponadgimnazjalnej jest płatna). Pieniądze wypłaci Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie pilotażowego programu Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Aby otrzymać wsparcie, rodzice dzieci muszą złożyć wniosek do jednostki, która w danej gminie została wyznaczona do ich przyjmowania. Może być to np. gminne centrum pomocy rodzinie. Pieniądze z PFRON otrzymają tylko te gminy, które zgłoszą swoje uczestnictwo w programie.

Z kolei do 10 października niepełnosprawni studenci mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki (czesnego, zakwaterowania, dostępu do internetu) i o stypendia specjalne. PFRON wypłaci im pomoc na podstawie programu Student II. Wnioski o takie wsparcie trzeba składać w oddziałach funduszu.