Za zgodą pracowników przedsiębiorcy będą mogli wydłużać okresy rozliczeniowe czasu pracy. Firmy rzadziej i później wypłacą dodatek za nadgodziny. W poszczególne dni pracę będzie można rozpoczynać w różnych godzinach.

Czy szpital może wydłużyć czas pracy

Sytuacja finansowa szpitala pogarsza się od początku roku. Dyrektor chciałby wydłużyć okresy rozliczeniowe czasu pracy do 12 miesięcy, tak aby mógł rzadziej i później płacić pracownikom za godziny nadliczbowe. Czy ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, która przewiduje taką możliwość, dotyczy także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej?
Nie
Na podstawie nowej ustawy wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy będzie możliwe tylko u przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne (jeśli odrębna ustawa przyznaje im zdolność prawną), które wykonują działalność gospodarczą we własnym imieniu. Są nimi także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tylko te podmioty będą mogły wydłużać okresy rozliczeniowe czasu pracy oraz wprowadzać indywidualne rozkłady czasu pracy (dzięki czemu unikną konieczności płacenia nadgodzin z tytułu naruszenia przepisów o dobie pracowniczej). Samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dlatego publiczne szpitale nie mogą wprowadzać zmian w rozliczaniu czasu pracy na podstawie ustawy antykryzysowej.
Podstawa prawna
● Art. 3 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia).
● Art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy przysługuje 11-godzinny odpoczynek
- Czy wypowiedzenie zmieniające jest konieczne
- Czy wszyscy mogą wydłużać czas pracy
- Czy firma musi zgodzić się na zmianę godzin
- Czy muszą zgodzić się wszystkie związkiTo jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.