Bezrobocie w czerwcu 2009 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 8,2 proc., tak jak w maju - podał Eurostat.

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 10,7 proc.