Projektem zajmowała się także komisja finansów publicznych, jednak nie wydała ona opinii.

Zgodnie z projektem planu finansowego NFZ, zakładane wpływy ze składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny w przyszłym roku sięgać ponad 53,1 mld zł. W tym od ZUS ma pochodzić ponad 49,7 mld zł, a od KRUS ponad 3,4 mld zł. W 2010 r. mają zostać także wykorzystane pieniądze z funduszu zapasowego NFZ - ponad 2,7 mld zł. Łączne szacunkowe przychody Funduszu w przyszłym roku to ponad 57,9 mld zł.

Na podstawową opiekę zdrowotną NFZ planuje wydać ponad 6,9 mld zł, na leczenie szpitalne ponad 23,3 mld zł, na refundację leków ponad 8 mld zł, a na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną ponad 4,1 mld zł.

Na koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego NFZ wyda ponad 1,7 mld zł.

Fundusz przeznaczy także m.in. ponad 1,2 mld zł na programy terapeutyczne, ponad 1,8 mld zł na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, ponad 1,6 mld zł na rehabilitację, ponad 1,8 mld zł na stomatologię oraz ponad 918 mln zł na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze i ponad 269 mln zł na opiekę paliatywną i hospicyjną.

Na koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego NFZ wyda ponad 1,7 mld zł. Pieniądze te mają pochodzić z dotacji z budżetu państwa.

Sejmowe komisje: zdrowia i finansów publicznych w piątek zaopiniowały pozytywnie projekt zmiany planu finansowego Funduszu na 2009 r. Zakłada on m.in. zmniejszenie kosztów administracyjnych o ponad 16,4 mln zł oraz zmniejszenie kosztów świadczeń zdrowotnych o ponad 3,8 mln zł. Zmiany nie dotyczą regionalnych oddziałów NFZ.