Wynagrodzenie minimalne w 2010 roku wyniesie 1317 zł brutto, czyli wzrośnie o 3% w porównaniu z 2009 r., wynika z wypowiedzi minister pracy, Jolanty Fedak. Taką kwotę zaakceptowała obradująca dziś Komisja Trójstronna.

"Osiągnęliśmy porozumienie i płaca minimalna od stycznia wyniesie 1317 zł" - powiedziała na konferencji prasowej Fedak.

Kwota 1317 zł jest wyższa tylko o 3% od obowiązującej w tym roku, ale została zaakceptowana przez stronę związkową z uwagi na panujący w Polsce kryzys. Zdaniem Fedak warunkowo zgodziła się na nią także "Solidarność", oczkując jednak jej podwyższenia po okresie spowolnienia gospodarczego. W związku z tym uczestnicy spotkania ustalili, że po wakacjach rozpoczną się prace mające doprowadzić płacę minimalną do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Obecnie minimalna płaca wynosi 1276 zł po wzroście w stosunku do 2007 r. o 13,3%.