Dziś rząd i związki kontynuują rozmowy w sprawie zmiany m.in. Karty Nauczyciela. Obie strony zawarły kompromis w sprawie płac, ale nie porozumiały się w kwestii emerytur pomostowych.
W 2010 roku średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie dwukrotnie o 5 proc. Podobnie jak w 2009 roku. Takie porozumienie zawarł rząd ze związkami zawodowymi w trakcie ostatnich negocjacji w sprawie zmian w ustawie o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Zgodził się również na upoważnienie związków do uzgadniania z samorządami regulaminów wynagradzania nauczycieli. Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji Karty Nauczyciela miały one jedynie opiniować uchwały rad gmin i powiatów w tych sprawach. Projekt ma być wycofany z konsultacji.
Związki będą mogły zaskarżyć do urzędu wojewódzkiego uchwałę rady gminy lub powiatu dotyczącą płac nauczycieli, jeśli zagwarantowane w niej wynagrodzenia będą niższe od ustalonych w Karcie Nauczyciela. Żeby wyrównać płacę nauczyciela do poziomu średniej pensji, samorządy będą wypłacały tzw. dodatek wyrównawczy.