Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, wystąpił do Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej, w sprawie nowych zasad dotyczących dofinansowania zakupu podręczników w nowym roku szkolnym. Przewiduje ono wsparcie w wysokości od 150 do 280 zł dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin, które rozpoczynają naukę w klasach I–III szkoły podstawowej, I klasie gimnazjum oraz w szkołach artystycznych.

Rzecznik zwraca uwagę, że rozporządzenie pomija sześcioletnie dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach, tzw. zerówkach. Poprzednie przewidywało wyprawkę dla nich w wysokości 70 zł. Zdaniem Janusza Kochanowskiego brak pomocy finansowej wynika z tego, że rodzice sześciolatków nie zdecydowali się wysłać swoich dzieci od 1 września do I klasy szkoły podstawowej. W ciągu następnych trzech lat nie mają takiego obowiązku.

Dodaje, że dofinansowanie dostaną natomiast ich rówieśnicy, którzy rozpoczną naukę w I klasie. Rzecznik uważa, że takie postępowanie stoi w sprzeczności z założeniami programu Wyprawka Szkolna, który ma m.in. pomóc w wyrównywaniu szans i eliminowaniu barier edukacyjnych.