Nawet połowa osób, które od października tego roku będą studiować na przykład informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim lub fizykę techniczną na Politechnice Rzeszowskiej, może otrzymać stypendia za rozpoczęcie nauki na deficytowym kierunku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło już wyniki konkursu na dodatkowe kształcenie studentów w kierunkach technicznych, informatycznych i matematycznych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

– Udało nam się uzyskać dodatkowe środki na program kierunków zamawianych, co pozwoli na sfinansowanie wszystkich najlepszych projektów – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Początkowo resort chciał wydać na ten cel 200 mln zł. Kwotę tę jednak powiększono o 170 mln zł, co pozwoli zrealizować wszystkie pozytywnie ocenione projekty organizacji studiów zgłoszone przez szkoły. Sfinansowanych ma być łącznie 59 projektów na 42 uczelniach. Dzięki tej zmianie już w najbliższej edycji programu tzw. kierunków zamawianych objętych zostanie dodatkowo nawet 10 tys. studentów. Łącznie stypendia w wysokości 1 tys. zł otrzyma około 20 tys. osób.

– Zainteresowanie uczelni, a przede wszystkim przyszłych studentów było tak duże, że bardzo zależało nam na możliwości uruchomienia już teraz jak największej liczby projektów w całej Polsce – dodaje prof. Barbara Kudrycka.

Najwięcej środków na organizację studiów na kierunkach ścisłych uzyskał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na dodatkowe kształcenie matematyków, informatyków i chemików uczelnia dostanie aż 29,7 mln zł. Bardzo duże dofinansowania otrzymają też uczelnie z Krakowa (Akademia Górniczo-Hutnicza 20 mln, a Uniwersytet Jagielloński – 15,8 mln zł), Wrocławia (Politechnika Wrocławska ponad 19 mln zł, Uniwersytet Wrocławski – 7,2 mln zł) i Łodzi (Uniwersytet Medyczny – 10,2 mln, Politechnika Łódzka – 14,7 mln zł). 12 mln zł otrzyma na kształcenie zamawiane Uniwersytet Warszawski.

Duże środki mogą uzyskać nie tylko najważniejsze ośrodki akademickie w kraju. Aż 15,7 mln zł na kierunki zamawiane dostanie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, a 8,9 mln – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Z kolei Politechnika Rzeszowska dostanie w sumie 20,5 mln zł (drugi wynik w kraju, po UAM w Poznaniu).

O pieniądze mogą ubiegać się także szkoły niepubliczne. Środki na kształcenie na kierunkach zamawianych otrzyma m.in. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie.