Dziś rząd i związki zawodowe będą negocjować wysokość wynagrodzenia nauczycieli w 2009 roku, wydłużenie ich pensum oraz zasady przechodzenia na emeryturę.
Podwyżki pensji, prawo do wcześniejszej emerytury oraz wydłużenie maksymalnie o 4 godz. wymiaru obowiązkowych zajęć nauczycieli to jedne z najważniejszych tematów dzisiejszych negocjacji przedstawicieli rządu ze związkowcami. Od wyniku tych rozmów może zależeć ostateczny kształt projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela. A więc także wysokość zarobków nauczycieli w 2009 r. oraz ewentualna możliwość skorzystania z emerytury po 30 latach pracy. O kompromis nie będzie łatwo.
- Jesteśmy gotowi umierać za emerytury, płace i czas pracy nauczycieli - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.