Podwyżki pensji, prawo do wcześniejszej emerytury oraz wydłużenie maksymalnie o 4 godz. wymiaru obowiązkowych zajęć nauczycieli to jedne z najważniejszych tematów dzisiejszych negocjacji przedstawicieli rządu ze związkowcami. Od wyniku tych rozmów może zależeć ostateczny kształt projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela. A więc także wysokość zarobków nauczycieli w 2009 r. oraz ewentualna możliwość skorzystania z emerytury po 30 latach pracy. O kompromis nie będzie łatwo.

- Jesteśmy gotowi umierać za emerytury, płace i czas pracy nauczycieli - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Na poprzednim spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek, obie strony przyjęły plan dzisiejszych negocjacji. Obejmuje on osiem głównych zagadnień, które wzbudzają największe różnice zdań między rządem a związkami. Wśród nich znalazła się kwestia wynagrodzeń nauczycieli.

- Chcemy, aby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły w styczniu i we wrześniu po 5 proc. - mówi Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów we wrześniu przyszłego roku byłoby wyższe od obecnego o 586 zł, nauczycieli kontraktowych o 413 zł, mianowanych o 316, a dyplomowanych o 381 zł. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność zgadzają się tylko na wysokość podwyżki dla stażystów. Chcą, aby pensje pozostałych nauczycieli rosły w podobnym tempie.

Inną sporną kwestią są zasady przechodzenia na emeryturę. Związki chcą, aby nauczyciele zachowali przywilej skorzystania z wcześniejszej emerytury po przepracowaniu 30 lat. Nie zgadza się na to rząd. Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej podkreśla, że żadna ekspertyza z zakresu medycyny pracy nie wykazała, że starsi nauczyciele pracują gorzej od młodych.

Z kolei związki nie chcą zgodzić się na rządową propozycję wydłużenia nauczycielskiego pensum maksymalnie o 4 godz. (obecnie wynosi ono 18 godz.). Zdaniem Wojciecha Jaranowskiego z NSZZ Solidarność może to spowodować zwolnienia niektórych nauczycieli po to, aby pozostali wypracowali większą liczbę godzin. Związkowcy nie zgadzają się też m.in. na pozbawienie ich dotychczasowych uprawnień w procesie uchwalania regulaminu wynagrodzeń nauczycieli oraz na nowy podział kompetencji kontrolnych nad szkołami między kuratoriami oświaty i samorządami.

PLAN NEGOCJACJI RZĄDU ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

• Uzgadnianie regulaminów wynagradzania nauczycieli ze związkami

• Tworzenie regulaminów wynagradzania i ich egzekwowanie

• Wydłużenie pensum nauczycielskiego

• Podział kompetencji między kuratoriami i samorządami

• Relacje płac nauczycieli o różnym stopniu awansu zawodowego

• Wysokość podwyżek dla nauczycieli

• Prawo do wcześniejszej emerytury

• Poprawa warunków pracy nauczycieli