Nawet nagłe pogorszenie stanu zdrowia pracownika nie może być uznane za wypadek przy pracy, jeśli nie doznał on urazu w trakcie pełnienia swoich obowiązków.
ORZECZENIE
Pracownicy nie mają prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli ich stan zdrowia nie jest spowodowany urazem, jakiego doznali w pracy. Za uraz nie można uznać zmian (np. neurologicznych, w układzie kostnym), jeśli powstały one przed zdarzeniem, które ma być uznane za wypadek pracy. W takich przypadkach nie ma znaczenia fakt, że przyczyną ich powstawania może być charakter wykonywanej pracy.