Do 26 maja rząd przedstawi związkom zawodowym i organizacjom pracodawców kompletne projekty ustaw wprowadzających w życie Pakiet Działań Antykryzysowych. Wszystko wskazuje, że będą to trzy specustawy dotyczące m.in. wypłaty subsydiów płacowych dla firm zagrożonych kryzysem i ograniczenia możliwości zawierania umów na czas określony.

Partnerzy społeczni przeprowadzą w trybie pilnym konsultacje społeczne nad projektami, aby mogły one jak najszybciej trafić do Sejmu. Rząd chce, aby parlamentarzyści uchwalili je jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi. Dzięki temu nowe przepisy będą mogły wejść w życie jeszcze przed jesienią.

Rząd zobowiązał się, że samodzielnie sfinansuje koszt realizacji Pakietu, w tym przede wszystkim koszty wypłaty subsydiów płacowych dla firm, które ucierpiały na skutek kryzysu.

– Pieniądze zgromadzone na kontach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości około 1,7 mld zł wystarczą na realizację tego zadania do końca 2010 roku – zapewnił premier Donald Tusk.

Dlatego rząd nie przewiduje zwiększenia składki dla pracodawców. Wcześniej proponował, aby przez najbliższe dwa lata składka na FGŚP dla wszystkich pracodawców wynosiła 0,5 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawcy, którzy skorzystali z dopłat do pensji, mieliby przez dwa lata płacić składkę dwukrotnie wyższą niż pozostałe firmy.