Rząd, szefowie służb mundurowych oraz związki zawodowe ustaliły, że nowe zasady przechodzenia na emeryturę policjantów, strażaków, pograniczników oraz służb specjalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku a nie jak pierwotnie zakładano od 1 stycznia 2010 roku. Do tego czasu wszystkie osoby rozpoczynające służbę będą mogły przechodzić na wcześniejsze emerytury po 15 latach służby.

Jak powiedziała rzeczniczka MSWiA Wioletta Paprocka, pojawiają się głosy, że wprowadzenie reformy od początku przyszłego roku jest mało realne. Dlatego, jak dodała, jest brana pod uwagę opcja wprowadzenie reformy od 1 stycznia 2011 roku. "Jednak stuprocentowych, wiążących ustaleń w tej kwestii na razie nie ma" - zaznaczyła.

Członkowie zespołu ds. przygotowania założeń nowej ustawy emerytalnej w służbach mundurowych uznali też, że w czasie kolejnych rozmów konieczne będzie ustalenie, czy osoby rozpoczynające służbę 1 stycznia 2011 r. będą musiały odsłużyć 20 lub 25 lat, aby uzyskać prawo do odejścia z formacji.

Według Antoniego Dudy, przewodniczącego NSZZ Policjantów, sprawą wymagającą wyjaśnienia jest także sposób naliczania podstawy emerytury. Rozważane są trzy warianty: ostatnia pensja, 1/36 lub 1/12.

Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na 20 maja

Kolejną kwestią, która będzie omawiana na spotkaniach zespołu, będzie możliwość zwiększenia emerytury z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą. Według Dudy, konieczne jest zagwarantowanie zachowania całości uprawnień emerytalnych dla wszystkich funkcjonariuszy zatrudnionych przed wejściem w życie ustawy.

Do punktów spornych, które muszą zostać przedyskutowane, należy też sposób waloryzacji emerytur.

Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na 20 maja.

W pracach zespołu ds. przygotowania założeń nowej ustawy emerytalnej dla służb mundurowych biorą udział przedstawiciele kierownictwa ministerstwa oraz związkowcy ze służb mundurowych.

Duda zadeklarował, że po zapoczątkowaniu prac wspólnego zespołu "do odwołania" zostały zawieszone wszystkie działania protestacyjne ze strony organizacji związkowych.

Do czerwca 2010 r. funkcjonariusze już pracujący w służbach mundurowych, ale krócej niż 15 lat, będą musieli wybrać stary lub nowy system

MSWiA wcześniej informowało, że chce wydłużenia do 25 lat czasu pracy w służbach mundurowych, po którym można przejść na emeryturę (obecnie - po 15 latach). Tych, którzy w tej chwili mają już taki staż pracy, obejmą obecne przepisy, będą mogli odejść na emeryturę na dotychczasowych zasadach.

Do czerwca 2010 r. funkcjonariusze już pracujący w służbach mundurowych, ale krócej niż 15 lat, będą musieli wybrać stary lub nowy system. Nowe przepisy mają obejmować wszystkich, zaczynających pracę w 2010 roku. Po 25 latach służby emerytura miałaby wynosić 66 proc. wynagrodzenia, a po 35 latach - 85 proc.

Obecnie żołnierzom i funkcjonariuszom emerytura w wysokości 75 proc. wynagrodzenia przysługuje po 28 i pół roku służby, po 15 latach wysokość emerytury wynosi 40 proc. podstawy uposażenia.

Reforma ma objąć funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, ABW, CBA, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz BOR.