Związki zawodowe domagają się, aby renta inwalidzka policjanta mającego orzeczoną całkowitą niezdolność do służby i pracy wynosiła 100 proc. uposażenia z ostatniego miesiąca.

ZMIANA PRAWA

We wrześniu rząd powinien skierować do Sejmu projekt ustawy o emeryturach i rentach funkcjonariuszy. W przyszłym tygodniu kończymy nad nim prace – mówi Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
22 lipca prace powinien zakończyć zespół negocjacyjny, w którym uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, szefowie służb oraz reprezentanci związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i PSP NSZZ Solidarność.
– Zgadzamy się z zaproponowaną przez rząd zasadą, aby funkcjonariusze przystępujący do służby 1 stycznia 2011 r. lub później przechodzili na emerytury według nowych zasad – mówi Antoni Duda.
Ta grupa będzie mieć prawo do emerytury po 20, a nie jak obecnie, po 15 latach służby. Ich świadczenie wyniesie 45 proc. podstawy wymiaru. Za każdy dodatkowy rok służby otrzymają 3 proc. tej podstawy, ale nie więcej niż 85 proc. uposażenia.
Emerytura ma być dodatkowo podwyższana o 2 proc. w przypadku antyterrorystów, nurków i płetwonurków. Dodatkowy 1 proc. otrzymają piloci i personel latający samolotów oraz śmigłowców. Za każdy rok służby na jednostkach pływających emerytura ma być zwiększona o 0,5 proc. podstawy. Podobnie będzie w przypadku skoczków spadochronowych i saperów. Z kolei udział w działaniach wojennych spowoduje, że za każdy miesiąc przyszłe świadczenie będzie wyższe o 0,5 proc. podstawy wymiaru.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Adam Rapacki, który odpowiada za wprowadzenie reformy, chce odejść od przyznawania dodatkowych procentów dla policjantów uczestniczących w zatrzymaniach przestępców, strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i funkcjonariuszy straży granicznej pełniących służbę na granicach państwa.
– Zgodzimy się na takie rozwiązanie pod warunkiem zróżnicowania uposażenia. Jeśli strażak pracujący przy biurku będzie otrzymywać 100 proc. uposażenia, to funkcjonariusz biorący udział w akcjach powinien otrzymywać 130 proc. Podobne zróżnicowanie płac powinno być w Policji czy Służbie Więziennej – mówi Antoni Duda.
Związkowcy ostrzegają, że nie zgodzą się także na niekorzystne zmiany w systemie rentowym. Będą się domagać, aby renta inwalidzka dla funkcjonariusza, który w czasie wykonywania swoich zadań służbowych uległ na przykład wypadkowi i posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i pracy zawodowej, wynosiła 100 proc. podstawy wymiaru. Natomiast renta inwalidzka dla osób ze znacznym ograniczeniem zdolności zarobkowania powinna, według nich, wynosić 85 proc. podstawy.