Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, aby zajęcia z wychowania fizycznego były podzielone na dwie części. Zasadnicza będzie taka sama dla wszystkich uczniów. W części fakultatywnej uczniowie sami wybiorą sobie odpowiednią dla nich dyscyplinę sportu.

- Zajęcia fakultatywne mogą mieć charakter sportowy, rekreacyjno-zdrowotny, taneczny lub turystyczny - mówi prof. Wojciech Przybylski, szef zespołu przygotowującego nową podstawę programową z WF.

O stworzenie oferty takich zajęć będą musiały zadbać samorządy. To one muszą zapewnić środki na ten cel. Kuratoria oświaty sprawdzą, czy zajęcia takie są atrakcyjne i czy uczniowie chętnie w nich uczestniczą.

Nauczycielom WF z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przybędzie nowych obowiązków. Będą musieli przekazać uczniom informacje na temat zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. Dzięki temu uczeń dowie się m.in., jak się odżywiać, dbać o sprawność fizyczną i sylwetkę oraz jak obliczyć wskaźnik masy ciała, czyli stosunek wagi do wzrostu pozwalający oszacować, czy dana osoba nie ma np. nadwagi.