Bezrobocie w czerwcu 2008 roku wyniosło 9,6 proc. wobec 10,0 proc. w maju 2008 roku - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy. Większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, ze względu na rejestrację osób kończących szkoły" - podał GUS.

W końcu czerwca br. do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż w maju br. i więcej niż przed rokiem. W ostatnim okresie wzrósł udział bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej, natomiast zmalał odsetek osób oczekujących na pracę powyżej 1 roku - napisał GUS w komentarzu.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca wyniosła 1.455,3 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 70,3 tys. osób (tj. o 4,6 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 439,7 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 592,5 tys.).

W czerwcu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 104,6 tys. ofert pracy

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 178,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 10,3 tys. więcej niż w maju 2008 r. i o 5,6 tys. mniej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 136,7 tys. osób, tj. 76,6 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny.

W czerwcu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 104,6 tys. ofert pracy (przed miesiącem 104,4 tys., przed rokiem 117,0 tys.).

Z danych na koniec czerwca 2008 r. wynika, że 147 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 10,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 0,7 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 112 zakładów, 7,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,0 tys. osób).