Liczba emigrantów przebywających czasowo poza granicami Polski wyniosła ok. 2,27 mln osób na koniec 2007 roku wobec ok. 1,95 mln osób rok wcześniej, podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS). Na koniec 2005 roku liczba emigrantów tego typu wyniosła ok. 1,45 mln osób, zaś na koniec 2004 roku – ok. 1,00 mln osób.

Według szacunków GUS, w końcu ub. roku większość emigrantów przebywających czasowo poza granicami Polski znajdowało się w innych krajach Unii Europejskiej (1,86 mln os.), przy czym najpopularniejszymi pod tym względem krajami były: Wielka Brytania (690 tys. os.), Niemcy (490 tys. os.) i Irlandia (200 tys. os.).

"Liczba polskich emigrantów w krajach UE w 2007 r. była ponad dwukrotnie większa w stosunku do początkowego okresu naszego członkostwa w UE. Szacunek ten uwzględnia także tych Polaków, którzy od dłuższego czasu przebywali poza granicami Polski, w tym w krajach UE, bez względu na ich status pobytu" – głosi komunikat.

"Pomimo kolejnego zwiększenia skali emigracji, wyraźnie zmniejszyła się jej dynamika"

GUS podkreśla, że pomimo kolejnego zwiększenia skali emigracji, wyraźnie zmniejszyła się jej dynamika.

"Szacuje się, że ok. 50% emigrujących Polaków przebywa za granicą co najmniej 12 miesięcy. Osoby te zaliczane są do emigrantów długookresowych i powinny być uwzględnione w stanach ludności poszczególnych krajów" – czytamy dalej w komunikacie.

GUS poinformował też, że wkrótce po raz pierwszy upowszechni szacunek ludności rezydującej w Polsce wg stanu w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Na koniec 2007 roku liczba ludności Polski wynosiła 38.115,6 tys. osób (spadek o 10,0 tys., czyli 0,03% r/r).