Według szacunków GUS, w końcu ub. roku większość emigrantów przebywających czasowo poza granicami Polski znajdowało się w innych krajach Unii Europejskiej (1,86 mln os.), przy czym najpopularniejszymi pod tym względem krajami były: Wielka Brytania (690 tys. os.), Niemcy (490 tys. os.) i Irlandia (200 tys. os.).

"Liczba polskich emigrantów w krajach UE w 2007 r. była ponad dwukrotnie większa w stosunku do początkowego okresu naszego członkostwa w UE. Szacunek ten uwzględnia także tych Polaków, którzy od dłuższego czasu przebywali poza granicami Polski, w tym w krajach UE, bez względu na ich status pobytu" – głosi komunikat.

"Pomimo kolejnego zwiększenia skali emigracji, wyraźnie zmniejszyła się jej dynamika"

GUS podkreśla, że pomimo kolejnego zwiększenia skali emigracji, wyraźnie zmniejszyła się jej dynamika.

"Szacuje się, że ok. 50% emigrujących Polaków przebywa za granicą co najmniej 12 miesięcy. Osoby te zaliczane są do emigrantów długookresowych i powinny być uwzględnione w stanach ludności poszczególnych krajów" – czytamy dalej w komunikacie.

GUS poinformował też, że wkrótce po raz pierwszy upowszechni szacunek ludności rezydującej w Polsce wg stanu w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Na koniec 2007 roku liczba ludności Polski wynosiła 38.115,6 tys. osób (spadek o 10,0 tys., czyli 0,03% r/r).