Chcemy, aby wszyscy uczniowie kończący naukę w szkole znali dwa języki obce i aby jednym z nich był język angielski - zapowiedział Zbigniew Marciniak, wiceminister edukacji narodowej.

Od 1 września tego roku nauka języka obcego będzie więc obowiązkowa od I klasy szkoły podstawowej. Obecnie obowiązkowa nauka języka obcego rozpoczyna się dopiero w IV klasie. Szkoły podstawowe mogą jednak prowadzić zajęcia nieobowiązkowe z języków obcych dla dzieci uczących się w klasach I-III. Zgodę na prowadzenie takich lekcji musi wyrazić gmina.

W nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie będą się uczyć języka obcego, ale niekoniecznie angielskiego. Zdaniem MEN wynika to m.in. z sygnałów przekazywanych przez szkoły. Placówki z zachodniej Polski często podkreślały np., że dla tamtejszych uczniów ważniejsza może być nauka języka niemieckiego. Podobnie szkoły z województw wschodnich chętniej prowadziłyby zajęcia z języka rosyjskiego. W Polsce wciąż brakuje też nauczycieli języka angielskiego.

Zbigniew Marciniak zapowiedział też, że od 1 września 2009 r. od I klasy gimnazjum uczniowie będą rozpoczynali obowiązkową naukę drugiego języka obcego. Jednym z nich ma być obowiązkowo język angielski. Zgodnie z obecnymi przepisami dwóch języków obcych uczą się dopiero uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.