Projekt - tak jak jego poprzednia wersja - zakłada, że prawo do emerytur pomostowych zyskają osoby:

• urodzone w l. 1949-1968
• posiadające 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni) ogólnego stażu ubezpieczeniowego
• posiadające co najmniej 15 lat stażu pracy w tzw. szkodliwych warunkach (są one określone w projekcie).

Emerytury pomostowe mają objąć około 150 tys. osób spośród 1,1 mln uprawnionych obecnie do przechodzenia na wcześniejsze emerytury ze względu na pracę w tzw. szkodliwych warunkach. Projektem w sierpniu ma się zająć rząd, a we wrześniu ma trafić pod obrady Sejmu.