W skład zestawów do monitorowania placówek oświatowych nie mogą już wchodzić urządzenia rejestrujące dźwięk. Tak wynika z wchodzącego dziś w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 94, poz. 598).

Organy prowadzące szkoły składały wnioski do kuratorów oświaty lub wojewodów o dofinansowanie zestawów do monitoringu do 20 maja. Wówczas znana była tylko treść projektu rozporządzenia.

Justyna Sadlak z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnia jednak, że wnioski o dofinansowanie monitoringu są rozpatrywane do 30 czerwca i do tego dnia można wnieść do nich korektę. Jeśli więc organy prowadzące w projekcie budżetu zakładały zakup urządzeń spełniających już nieobowiązujące wymagania, mogą dokonać zmiany.