Jeden na czterech pracodawców, których w ubiegłym roku skontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy, zatrudniał nielegalnie pracowników, a co piaty nie opłacił lub spóźniał się z opłaceniem składek na Fundusz Pracy. W ubiegłym roku PIP przeprowadziła ponad 12 tys. kontroli dotyczących legalności zatrudnienia. Objęły one 100 tys. pracowników, w tym prawie 3 i pół tys. cudzoziemców. Tak wynika ze sprawozdania z działalności Inspekcji w 2007 roku, przedstawionego wczoraj na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy.

- Co piąty skontrolowany pracodawca nie zgłosił też w ogóle lub z opóźnieniem pracowników do ubezpieczenia społecznego - mówi Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy.

Firmy wciąż łamią także przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Co czwarty pracodawca zatrudniający obcokrajowców przyjmował ich do pracy bez odpowiedniego zezwolenia. Po interwencjach PIP wojewodowie wydali 49 decyzji o wydaleniu cudzoziemców z terytorium RP.

- Z kolei pracodawcy wpłacili zaległe składki na Fundusz Pracy za 12,5 tys. pracowników (na łączną kwotę 2,1 mln zł) oraz na ubezpieczenie społeczne (w wysokości 6 mln zł) - dodaje Bożena Borys-Szopa.

Zdaniem ekspertów, same kontrole PIP nie zapobiegną w przyszłości zatrudnianiu pracowników bez żadnej podstawy prawnej.

- Jedynym realnym sposobem walki z zatrudnieniem na czarno jest ograniczenie obciążeń, jakie powoduje legalne zatrudnienie pracownika, w tym przede wszystkim pozapłacowych kosztów pracy - mówi Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.

Rząd przygotował projekt nowelizacji kodeksu pracy, który m.in. ma zachęcić do legalnego zatrudnienia, na przykład opiekunek lub niań. Osoby fizyczne, które podpiszą z nimi umowy o pracę, nie będą musiały przestrzegać wielu przepisów k.p., m.in. dotyczących ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym lub konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy.

12 tys. kontroli legalności zatrudnienia przeprowadziła PIP w 2007 roku