W Polsce pierwsze studia przez internet uruchomiono ponad sześć lat temu. Obecnie ponad 20 uczelni, w tym Politechnika Warszawska, prowadzi e-studia na wybranych kierunkach.
Studia on-line to obok wieczorowych i zaocznych kolejna forma studiów niestacjonarnych. Uczelnie prowadzą je z wykorzystaniem m. in. platformy, komunikatora, kamery i poczty internetowej. Osoby chcące uczyć się w formie e-learningu muszą mieć komputer, odpowiednie oprogramowanie i łącze internetowe.
Studia na odległość głównie wybierają osoby, które z różnych przyczyn nie mogą studiować w tygodniu lub w weekendy. Są one idealną formą zdobywania wiedzy dla osób mieszkających za granicą, niepełnosprawnych, matek czy przedsiębiorców.
Elżbieta Piwowarska, pełnomocnik ds. zaocznych studiów inżynierskich na Odległość Politechniki Warszawskiej dodaje, że e-studia są idealne dla osób samodzielnych, dojrzałych i wiedzących co chcą osiągnąć. Studia te wymagają bowiem samodyscypliny.
Do uczelni studenci przyjeżdżają tylko raz na pół roku, wtedy zdają egzaminy, zaliczają laboratoria. Na co dzień prowadzący wysyłają zadania e-mailem, a studenci odsyłają je, po rozwiązaniu.
- Jeśli uczelnia wymaga częstszych wizyt, to studiowanie przez internet traci sens - mówi Wojciech Zieliński, ekspert od e-learningu.
Elżbieta Piwowarska dodaje, że zdobyta on-line wiedza jest weryfikowana na normalnym egzaminie.
Przed wyborem e-studiów warto dowiedzieć się jak są prowadzone zajęcia.
- Jeśli polegają one na biernym zapoznawaniu się z udostępnianymi materiałami i rozwiązywaniu zadań, to nie zasługują na uwagę - mówi Wojciech Zieliński.
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie studentów przez odpowiednio przeszkolonego nauczyciela. Studenci powinni komunikować się zarówno z wykładowcą, jak i między sobą. Należy też sprawdzić regulamin studiów, np. jaka jest wymagana częstość logowania, ile jest prac kontrolnych itp.
- Im więcej restrykcji, tym mniejsza dostępność studiów np. dla pracujących, ale z drugiej strony zupełny brak wymagań demotywuje do uczenia się - zauważa Wojciech Zieliński.
Należy też poprosić uczelnię o pokazanie materiałów dydaktycznych. Powinny być one przygotowane przez osoby znające się na danej dziedzinie i e-learningu, a także zawierać elementy multimedialne i interaktywne.
Dobra uczelnia ponadto zapewnia dostęp do materiałów uzupełniających, np. do wirtualnej lub tradycyjnej biblioteki. Ważne jest też, aby długość studiów i liczba przedmiotów na poszczególnych etapach mogła być dostosowana do indywidualnych potrzeb.
Uczelnia musi zapewnić też swoim studentom pomoc techniczną. Dobrze, gdy jest ona dostępna siedem dni w tygodniu przez 24 godziny. Tak samo platforma e-learningowa i zdalne zasoby powinny być dostępne non stop.
Wiele uczelni, chociaż prowadzi studia przez internet, to nie pozwala zdalnie załatwiać wielu formalności.
- Warto więc upewnić się, czy funkcjonuje wirtualny dziekanat, z którym można się kontaktować za pośrednictwem e-maila, Skype'a, telefonu, SMS-ów - radzi Wojciech Zieliński.
GDZIE MOŻNA STUDIOWAĆ ON-LINE
Studia i zajęcia on-line oferują m.in.:
Polski Uniwersytet Wirtualny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie - The Polish Open University.
O e-szkoleniach czytaj na: www.e-learning.infor.pl