Rząd wciąż pracuje nad rozporządzeniem określającym zasady przyznawania unijnych środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Na szkolenia, w tym e-learningowe, zarezerwowano blisko 7 mld zł.
W tym roku na projekty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, czyli głównie szkolenia, zarezerwowano 156 mln zł. Pieniądze te wciąż nie mogą być uruchomione, bo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie wydało rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przez Polską Agencję Promocji Przedsiębiorczości (PARP). Jest ona odpowiedzialna za wdrażanie wartego 500 mln euro priorytetu drugiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To właśnie za te pieniądze firmy mogą m.in. szkolić swoich pracowników. Resort zapewnia, że prace nad rozporządzeniem, którego projekt przedstawiono w grudniu ubiegłego roku, są na ukończeniu i zostanie ono podpisane w czerwcu. Taka informacja nie zadowala jednak przedsiębiorców.
- Resort obiecał, że konkursy dla firm na projekty szkoleniowe zostaną ogłoszone w I kwartale tego roku. Mamy połowę II kwartału, a konkursy nie ruszyły, bo nie ma rozporządzenia - mówi Marzena Chmielewska z PKPP Lewiatan.
Dodaje, że firmy nie mogą czekać w nieskończoność. Muszą wiedzieć dokładnie, kiedy rozpocznie się procedura przyjmowania wniosków, aby móc zaplanować prace.
Resort rozwoju podkreśla, że nabór wniosków o dofinansowanie będzie możliwy już od dnia podpisania rozporządzenia, a więc jeszcze przed jego opublikowaniem.
Agnieszka Pisula z Biura Projektu E-pracownik wskazuje, że nawet jeśli konkursy ruszą w lipcu, to umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane najwcześniej w październiku. A to oznacza, że instytucje realizujące dotychczasowe unijne projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą mieć problemy z utrzymaniem doświadczonych pracowników w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Firmy szkoleniowe czy organizacje pozarządowe nie będą miały z czego płacić im wynagrodzeń.
Z Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia dla pracowników są finansowane już od czterech lat. W latach 2004-2006 funkcjonował Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Ostatnie szkolenia z tego programu zakończyły się w kwietniu. W latach 2007-2013 obowiązuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekty z POKL mogą być realizowane do 2015 roku.
Mimo braku rozporządzenia PARP przygotował już wytyczne, czyli zasady pisania, składania i rozliczania wniosków. Agencja przewiduje trzy formy wsparcia: szkolenia otwarte i zamknięte (ogólne i specjalistyczne) oraz studia podyplomowe. Wszystkie one mogą być prowadzone w formie e-learningu.
Projekty o charakterze otwartym muszą być adresowane dla firm, które zatrudniają pracowników w co najmniej pięciu województwach. Ich realizacja też musi odbywać się w co najmniej pięciu województwach.
Projekty szkoleniowe o charakterze zamkniętym są adresowane do jednego przedsiębiorstwa lub podmiotów zależnych posiadających struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach. Muszą być przygotowane w oparciu o indywidualną strategię rozwoju firmy. Marzenia Chmielewska zauważa jednak, że nikt tak naprawdę nie zdefiniował, jak ta strategia ma wyglądać.
W przypadku szkoleń o charakterze ogólnym UE sfinansuje do 80 proc. kosztów firmy. Dla dużych przedsiębiorców ten próg będzie niższy i wyniesie maksymalnie 60 proc. Niższe dotacje są przewidziane dla szkoleń specjalistycznych. Małe i średnie firmy je realizujące mogą liczyć na zwrot do 45 proc. kosztów, a duże firmy - do 35 proc. Wielkość pomocy publicznej może zostać zwiększona o 10 pkt proc. w przypadku szkolenia pracowników znajdujących się w gorszym położeniu, np. osób niepełnosprawnych czy matek wracających z urlopów macierzyńskich.
Działające na terenie jednego województwa firmy czekają z kolei na wejście w życie rozporządzenia z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Bez niego urzędy marszałkowskie, odpowiedzialne za wdrażanie priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki POKL, nie mogą podpisywać umów z wnioskodawcami. Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, obiecała, że rozporządzenie ukaże się w Dzienniku Ustaw w połowie maja.
Na podnoszenie kwalifikacji pracowników w działających w województwach firmach zarezerwowano około 1,5 mld euro. Urzędy marszałkowskie przyznają pomoc tylko na projekty regionalne, czyli obejmujące dane województwo. Oznacza to, że na przykład mazowiecki urząd marszałkowski odrzuci wniosek o dofinansowanie pracowników zatrudnionych w województwie łódzkim.
2 mld euro mogą wykorzystać firmy na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników