ZMIANA PRAWA

Dyrektor prywatnej poradni będzie mógł powołać zespół wczesnego wspomagania, w skład którego wejdzie m.in. psycholog, logopeda oraz pedagog posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dotychczas zespoły takie powadziły wyłącznie publiczne placówki oświatowe (w tym szkoły i przedszkola). Jednak ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 80, poz. 542) przyznała takie prawo także prywatnym poradniom psychologiczno-pedagogicznym. Aby mogły prowadzić taką działalność, resort oświaty musiał dodatkowo przygotować zmianę przepisów wykonawczych.

Po wejściu w życie rozporządzenia zespoły wczesnego wspomagania w prywatnych poradniach będą mogły m.in. przygotowywać we współpracy z rodzicami indywidualne plany rozwoju dziecka oraz nawiązywać współpracę z zakładami opieki zdrowotnej lub ośrodkami pomocy społecznej w celu zapewnienia podopiecznym rehabilitacji lub terapii. W placówce tej rodzice uzyskają instrukcje i porady dotyczące pracy z dzieckiem oraz pomoc w przystosowaniu warunków domowych do potrzeb dziecka.

Zajęcia w zespołach prowadzonych przez prywatne placówki będą trwały od 4 do 8 godz. w miesiącu, czyli tyle samo, ile w placówkach publicznych. Rodzice powinni pamiętać, że zajęcia z dziećmi poniżej trzech lat będą mogły być prowadzone w domu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.