Nawet 4,6 tys. zł dotacji na zakup sprzętu komputerowego mogą otrzymać m.in. niepełnosprawni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, jeśli złożą wniosek do oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz finansuje takie dotacje w ramach programu Pegaz 2003.

- Zainteresowani muszą się pospieszyć, bo Fundusz przyjmuje wnioski w tej sprawie tylko do 16 maja 2008 r. - mówi Tomasz Leleno, rzecznik Funduszu.

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje pełnomocnik zarządu PFRON w oddziale Funduszu. Pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy przysługuje mieszkańcom wsi. Pieniędzy nie otrzymają na pewno osoby, które, m.in. korzystając wcześniej ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków umów zawartych z Funduszem lub są jego dłużnikami.

Na najwyższe dotacje mogą liczyć niepełnosprawni, którzy cierpią na znaczny niedowład obu kończyn górnych lub w ogóle ich nie posiadają. W ich przypadku dofinansowanie do zakupu komputera może wynieść maksymalnie 18,7 tys. zł.

W ramach programu Pegaz 2003 PFRON dopłaca też do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem. O pomoc taką (w maksymalnej wysokości 22,4 tys. zł) mogą ubiegać się niepełnosprawni, u których schorzenie jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.

Do 30 czerwca 2008 r. oddziały Funduszu będą przyjmować wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń wspomagających słyszenie w ramach programu Pitagoras 2007. Z takiej pomocy mogą korzystać szkoły i uczelnie. Na zakup specjalistycznego oprogramowania mogą uzyskać z Funduszu 18,7 tys. zł, a na kupno elektronicznych urządzeń ułatwiających czytanie Braillem nawet 37,4 tys. zł.