Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rośnie w przyszłym roku kwota wolna od potrąceń. Zmieni się także podstawa dodatku za nadgodziny. Ile wyniosą? Sprawdź.

Z artykułu dowiesz się:
1. Czym jest kwota wolna od potrąceń
2. Jak oblicza się wysokość kwoty wolnej od potrąceń
3. Ile wyniesie kwota wolna od potrąceń 2021


Co to jest kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń służy ochronie wynagrodzenia pracownika przed zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Jej wysokość oraz kolejność dokonywania potrąceń z wypłaty określa Kodeks pracy. Potrąceń przymusowych dokonuje się po odliczeniu od pensji pracownika składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak określa się kwotę wolną od potrąceń

Określając kwotę wolną od potrąceń kluczowe jest określenie kolejności dokonywania potrąceń z wypłaty. Wygląda ona następująco:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary porządkowe


Po dokonaniu potrąceń pracownikowi nadal musi pozostać kwota w określonej wysokości:
100 proc. płacy minimalnej na dany rok po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
75 proc. płacy minimalnej na dany rok przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
90 proc. płacy minimalnej na dany rok przy potrącaniu kar pieniężnych nałożonych przez pracodawcę.


Jeśli potrącenia dokonuje się na wniosek pracownika, kwota wolna od potrąceń wynosi:
- 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
- 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu innych należności

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń wynika również z tego, czy pracownik:

- korzysta z ulgi PIT dla młodych
- jest uczestnikiem PPK

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń w 2021 roku?

W 2021 kwota wolna od potrąceń może być wyższa niż wynika to z powyższych wyliczeń. Pozwala na to art. 52 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Zgodnie z nim, pracownikowi któremu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25 proc. na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. dla pracowników powyżej 26 lat, którzy zrezygnowali z PPK przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek:

100 proc. – 2061,67 zł
90 proc. – 1855,50 zł
80 proc. – 1649,34
75 proc. – 1546,25


Wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. dla pracowników powyżej 26 lat, którzy nie zrezygnowali z PPK przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek:

100 proc. – 1998,67 zł
90 proc. – 1798,80 zł
80 proc. – 1598,94 zł
75 proc. – 1499,00 zł


Wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. dla pracowników poniżej 26 lat, którzy zrezygnowali z PPK przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek:

100 proc. – 2198,67 zł
90 proc. – 1837,46 zł
80 proc. – 1758,94 zł
75 proc. – 1649,00


Wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. dla pracowników poniżej 26 lat, którzy nie zrezygnowali z PPK przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek:

100 proc. – 2142,67 zł
90 proc. – 1928,40 zł
80 proc. – 1714,14 zł
75 proc. – 1607,00 złW przypadku osób zatrudnionych na część etatu, podane kwoty ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu do wymiaru etatu (zatrudniony na 1/2 etatu musi podzielić te kwoty na pół itd.)