Pracodawcy są zobowiązani do składania rocznych i kwartalnych sprawozdań o pracownikach. Są one przekazywane drogą elektroniczną.

Przedsiębiorstwa oraz inne zakłady pracy już teraz mogą sprawdzić, jak często i w jakich terminach będą musieli wysyłać do GUS sprawozdania ze swojej działalności obejmujące dane za 2020 r. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 r. (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, co ma nastąpić do 30 listopada br.).
W tabeli przedstawiamy zestawienie najważniejszych wynikających z niego obowiązków. Warto się z nimi zapoznać, bo wszyscy wymienieni w przepisach rozporządzenia pracodawcy są zobligowani przesyłać dane do GUS, co o tyle nie powinno stanowić problemu, że odbywa się drogą elektroniczną. Jeśli jednak zapomną o obowiązku lub podadzą w sprawozdaniach nieprawdziwe dane, to mogą zostać ukarani, np. grzywną.
Uwaga! W odniesieniu do sprawozdań za 2020 r., które będą składane jeszcze w styczniu i lutym 2021 r., obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2020 r. (Dz.U. poz. 2366; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 743).
Tabela. Obowiązki statystyczne w 2021 roku
Nazwa sprawozdania Tematyka Pracodawcy zobowiązani do składania Termin przekazywania Charakter zobowiązania Forma przekazania
Z-03 Zatrudnienie i wynagrodzenia Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonych działach PKD, w których liczba zatrudnionych wynosi powyżej 9 pracowników oraz jednostki sfery budżetowej Raz na kwartał:• do 12 kwietnia 2021 r. – za I kwartał 2021 r.• do 12 lipca 2021 r. – za I półrocze 2021 r.• do 12 października 2021 r. – za trzy kwartały 2021 r. Obowiązkowe Elektroniczna
Z-05 Popyt na pracę Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonych działach PKD Raz na kwartał:• do 9 kwietnia 2021 r. – za I kwartał 2021 r.• do 8 lipca 2021 r. – za II kwartał 2021 r.• do 8 października – za III kwartał 2021 r.• do 11 stycznia 2022 r. – za IV kwartał 2021 r. Obowiązkowe dla wylosowanych zakładów pracy Elektroniczna
Z-06 Pracujący, wynagrodzenia i czas pracy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w wymienionych działach PKD oraz jednostki sfery budżetowej Raz w roku, do 18 stycznia 2022 r. – za 2021 r. Obowiązkowe Elektroniczna
Z-10 Warunki pracy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w wskazanych działach PKD, w których liczba pracujących wynosi co najmniej 10 Raz w roku, do 15 lutego 2022 r. – za 2021 r. Obowiązkowe Elektroniczna
Z-15 Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonych działach PKD, które zatrudniają minimum jedną osobę Raz na trzy lata, do 14 maja 2021 r. – za okres od początku roku do końca grudnia 2021 r. Obowiązkowe dla wylosowanych zakładów pracy Elektroniczna