Do 25 listopada br. będzie można podpisać umowy na dofinansowania m.in. dla ZOL-i, DPS-ów i hospicjów. Dodatkowe pieniądze, rozdysponowywane przez NFZ, przeznaczone są m.in. na dodatki dla pracowników tych placówek.
Chodzi o projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, na który zarezerwowano blisko 250 mln zł. Realizowany jest przez NFZ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Granty przeznaczone są przede wszystkim na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego tych placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Placówki będą mogły również kupić za te pieniądze środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (ok. 20 mln zł).
O granty można było aplikować do końca września, a umowy pierwotnie miały być zawarte do 31 października. Ostanie zarządzenie prezesa NFZ (Nr 183/2020/DEF) wydłuża ten termin do 25 listopada.
Do składania wniosków o przyznanie grantu uprawnione były: zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne oraz domy pomocy społecznej – wszystkie te placówki tylko w przypadku świadczenia wyłącznie usług publicznych w trybie stacjonarnym.
Wysokość dofinasowań na dodatki do wynagrodzeń ustalono na: 1426 zł dla osób sprzątających i pracujących w kuchni, 1574 zł dla opiekunów medycznych oraz 2582 zł dla pielęgniarek, ratowników i fizjoterapeutów. Z kolei kwota grantu na środki ochrony stanowi iloczyn liczby osób personelu oraz kwoty 694,61 zł.