Osoby starające się o pieniądze z programu „Czyste powietrze” będą musiały przedstawić zaświadczenie o wysokości dochodu. Ich wydawaniem w wielu gminach zajmą się pracownicy OPS.
Taki dokument będzie potrzebny przy wnioskowaniu o dofinansowanie z drugiej części programu. Obowiązują w nim wyższe kwoty wsparcia, które można przeznaczyć np. na wymianę pieca czy ocieplenie domu, ale są one uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. To, czy próg nie został przekroczony, zostanie zweryfikowane na podstawie zaświadczenia o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na osobę samotną lub członka rodziny. Procedurę związaną z uzyskiwaniem tego dokumentu oraz ustalaniem dochodu określa art. 5 pkt 7 lit. b ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1565). Zgodnie z nią zaświadczenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, natomiast dochód będzie stanowił ten w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111).