Opiekun może skorzystać ze świadczenia w związku z koniecznością zajmowania się dzieckiem na ogólnych zasadach – wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie DGP. To oznacza, że nie ma już zasiłków, z których można było korzystać w związku ze stanem epidemii.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na początku pandemii jako świadczenie szczególne, które miało umożliwić rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi w tym czasie. Wynosił on 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru i przysługiwał m.in. opiekunom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem placówek opieki z powodu koronawirusa. Był też wypłacany, jeżeli np. przedszkole zostało otwarte, ale nie mogło zapewnić opieki wszystkim dzieciom, oraz gdy rodzice nie zdecydowali się na posłanie do niego dziecka z powodu obaw o jego zdrowie. Co istotne, nie wliczał się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.